Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG (telecommunicatiewet) 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website. 

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens door ons opgeslagen voor de verwerking van uw aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. 

Opslag van gegevens

Wij wijzen erop dat de IP-gegevens van de eigenaar van de verbinding, evenals de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, het creditcardnummer en andere gegevens die door de ontvanger van de factuur worden verstrekt, door de eigenaar van de webshop als cookies worden opgeslagen om het aankoopproces te vereenvoudigen en voor latere contractafhandeling.

Daarnaast worden persoonlijke gegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, enz.) van de ontvanger van de dienst opgeslagen met het oog op de verwerking van het contract. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. Zonder deze gegevens kunnen wij geen contract met u sluiten. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, met uitzondering van de overdracht van creditcardgegevens aan de verwerkende banken/betalingsdienstaanbieders voor het debiteren van de aankoopprijs en aan onze belastingadviseur voor het nakomen van onze fiscale verplichtingen en aan datadienstverleners die de werking van onze database, IT en nieuwsbrievensysteem garanderen. Wij hebben met hen een contract gesloten voor de verwerking van bestellingen overeenkomstig art. 28 van de AVG.

De door ons opgeslagen gegevens worden na onderbreking van het aankoopproces gewist. Indien een overeenkomst wordt gesloten, worden alle gegevens uit de contractuele relatie bewaard tot het einde van de fiscale bewaartermijn (7 jaar).

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke bepalingen van § 96, lid 3 TKG en artikel 6, lid 1, onder a) (toestemming) en/of b) (noodzakelijk voor de uitvoering van het contract) van het AVG.

Cookies

Onze website gebruikt zogenaamde cookies en opslag. Dit is informatie die met behulp van de browser op uw eindapparaat wordt opgeslagen. Ze richten geen schade aan.

Wij gebruiken deze gegevens om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer er cookies worden geplaatst en u staat dit alleen in individuele gevallen toe.

Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Sociale media

Op onze website zijn social media plug-ins geïntegreerd, bijvoorbeeld Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Gegevens kunnen hierdoor aan derden worden doorgegeven. Wij hebben geen enkele invloed op de cookies die door Facebook, Twitter, etc. worden geplaatst, noch hebben wij er toegang toe.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruik cookies. De door de cookies verzamelde gegevens over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres), wordt doorgegeven aan server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen en rapportages over de website samen te stellen voor de exploitant van de site en voor de uitvoering van andere diensten die zijn verbonden aan het gebruik van de website. Bovendien zal Google deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen enkele geval uw IP-adres met andere gegevens van Google combineren. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking door Google van over u geregistreerde gegevens op die hierboven beschreven manier en voor de hierboven beschreven doeleinden.

Uw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u dit melden aan de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen dsb(at)dsb.gv.at).

Skischule Bödmen-Baad GmbH

Bödmerstr. 56
A-6993 Mittelberg
Telefoon:  0043 5517 5860   

E-mail: info(at)skischule-boedmen-baad.at